"Pomůžeme ti dostat se na úroveň, kdy tě lektoři budou chtít přijmout do svého týmu.

Kurzy

V roce 2018 pořádáme další ročník našeho programu User Experience Design.

Poznej své uživatele I – Pohled zákazníka

Workshop 1: Pohled zákazníka: rozhovor, pozorování, dotazování.

Vladimír Hrabal a Eva Kneblová

Termín víkendového setkání: 19.–21. 5. 2017

Po skončení workshopu budete schopni:

 • Definovat cíle výzkumu, najít a domluvit účastníky, připravit a co nejefektivněji realizovat výzkumný projekt.
 • Zjistit, jak lépe porozumět motivům a potřebám uživatelů.
 • Umět podrobně poznat skutečné chování uživatelů.
 • Zkoumat chování uživatelů v terénu a rozlišovat mezi zjištěními z rozhovoru a pozorováním.
 • Vést hloubkové rozhovory včetně řešení problémových situací, které mohou nastat.
 • Vyhodnocovat rozhovory a připravit hypotézy pro kvantifikaci zjištění.
 • Sestavit dotazník pro ověření hypotéz.
 • Kvantifikovat zjištění, co nejefektivnějším způsobem.

Program:

Úvod do výzkumu (dopoledne)

 • Definice problému a místo výzkumu v produktovém vývoji. (15 minut)
 • Výzkumný brief (RFP): jak definovat výzkumný cíl.
 • Vyzkoušíme definici otázek a formulaci briefu. (30 minut)
 • Design výzkumu a výběr metodologie: benefity a limity jednotlivých přístupů. (20 minut)
 • Sami nebo z agenturou? pravidla, priority, na co nezapomenout.
 • Výzkumné metody: přehled, obecné otázky, na které nám metody odpoví…ukázky. (20 minut)
 • Hloubkové rozhovory a diskusní skupiny
 • Pozorování a etnografie
 • Experimenty
 • Další metody (eye tracking, neuro…)
 • Kvantitativní metody
 • Vyzkoušíme si přiřadit metodologie k výzkumným otázkám. (20 minut)

A) Naučíme se ptát a pozorovat uživatele

 • Jak na hloubkový rozhovor/ diskusní skupinu. Jak připravit guide a jak vést rozhovor. (30 minut)
 • Jak pozorovat zákazníky aneb jak zjistit, jak je to doopravdy. (20 minut)
 • Dostupné nástroje pro kvalitativní výzkum: skupiny, fóra, blogy, on-line nástroje. (15 minut)
 • Výstupy z kvalitativního výzkumu a prezentace zjištění. (15 minut)
 • Vyzkoušíme si: Napsat guide (resp. tématickou část guidu) a realizovat hloubkový rozhovor. (60 minut)

B) Platí to pro všechny? Aneb kvantifikujme zjištění (odpoledne)

 • Základy kvantitativní metodologie. Cílová skupina a respondenti, specifika online sběru dat, hypotézy. (20 minut)
 • Zkusíme si formulovat hypotézy na základě výstupů z kvalitativní části. (20 minut)
 • Tvoříme otázky. Délka dotazníku, chyby při pokládání otázek, logika dotazníku. (30 minut)
 • Vyzkoušíme sepsat několik otázek. (30 minut)
 • Jednotlivé nástroje pro sběr dat: který zvolit? Představení nejběžněji používaných online nástrojů, filtrační otázky, rotace odpovědí, povinné vs. nepovinné otázky a jejich automatické ověření. (50 minut)
 • Vyzkoušíme práci s vybraným softwarem: zkouška zadání dotazníku.(30 minut)
 • Na co dalšího bychom měli myslet? Rozesílka (kdy (ne)oslovovat, jak dlouho čekat na výsledky), response rate, textace, branding. (15 minut)
 • Data máme: co s nimi? Vážíme, čistíme, analyzujeme (základ statistiky pro výzkumníky), vizualizujeme, interpretujeme. (45 minut)
 • Vyzkoušíme formulovat hypotézy a otázky, práci s vybraným online nástrojem pro sběr dat.
 • Nasbíráme data s pomocí Survey Monkey nebo Google Forms, tak abychom měli vstupy na příští setkání pro tvorbu person a zákaznické cesty.

Vyzkoušíme si: Po oba workshopy nás bude provázet jedno téma: osobní půjčka

Úkolem je navrhnout internetovou prezentaci banky týkajících se osobní půjčky a docílit optimální zkušenosti klienta při uzavírání půjčky online. Návrh by měl odpovídat „pohledu klienta“. Proto je potřeba zjistit, jaký je rozhodovací proces klienta a co je pro klienta důležité při uzavírání osobní půjčky (a zvláště při uzavírání půjčky online). A tedy, jaké faktory vedou k optimální klientské zkušenosti pro online řešení.

Otázky typu: „Co je důležité při výběru osobní půjčky?“, „Co je důležité při uzavírání půjčky online?“, „Jaké jsou bariéry/ motivátory pro uzavření půjčky online?“...nás budou provázet od rozhovorů po kvantitu a dále k Personám a mapování zkušenosti.

V rámci samostatné aktivity po workshopu účastníci s pomocí lektora dopracují dotazník a realizují výzkum pomocí online platformy pro sběr dat. Na základě zjištění z prvního workshopu bychom měli být schopni vytvořit persony a zákaznickou cestu v následném workshopu.

Ještě hledáme 11 účastníků.

Poznej své uživatele II – Aplikace výzkumných zjištění

Workshop 2: Persony, uživatelská zkušenost a aplikace výzkumných zjištění.

Vladimír Hrabal, Eva Kneblová, Petr Štědrý a hosté

Termín víkendového setkání: 23.–26. 6. 2017.

Po skončení workshopu budete schopni:

 • Pracovat s výsledky výzkumu a přizpůsobit je potřebám UX.
 • Znázornit nejdůležitější oblasti a okamžiky, které zákazník má při využívání produktu nebo služby.
 • Využívat nástroje pro mapování uživatelské zkušenosti.
 • Vědět, jak znázornit typové uživatele a jejich specifika.
 • Vytvořit persony a zákaznické cesty (Customer Journey Mapping) a předat výsledky svého
 • Výzkumu formou vizualizace typových zákaznických profilů, uživatelských scénářů a zákaznických cest.
 • Aplikovat výzkumná zjištění v rámci projektu.

Program:

Úvod (dopoledne)

 • Aplikace výzkumných zjištění. Jak popisovat uživatele a jak znázornit rozdíly mezi uživateli.
 • Vyzkošíme: shromáždíme a kategorizujeme výzkumná zjištění z výzkumné fáze workshopu.

Jak na persony

 • Využití znalostí a dat, která data máme k dispozici. Identifikace předpokladů, domněnek a dat, které máme o zákaznících?
 • Jak nejlépe znázornit potřeby, motivace a preference zákazníků? Persony a uživatelské scénáře.
 • Tvorba proto-person: definice uživatelských cílů, segmentace potřeb, cílů a preferencí.
 • Persony a emoce: práce s emocemi a emoční mapou (Empathy Map).
 • Persony a data: odpovídají námi vytvořené persony realitě?
 • Finalizace person: deskripce (od socio-demografie po emoce) a prioritizace person a jejich vlastností.
 • Uživatelské scénáře: Jak persony zapojit do práce.
 • Vyzkoušíme si celý proces tvorby person, od definice cílů až po finalizaci konkrétních person a jejich využití (90 min)

Persony a zákaznická zkušenost (odpoledne)

 • Persony v kontextu: persony a zákaznická cesta.
 • Jak mapovat zákaznickou zkušenost: různé pohledy a metodologie.
 • Na základě čeho tvoříme zákaznickou cestu: zmapování interakcí zákazníka a společnosti, jaké informace chceme mapovat (od touchpointů po emoce).
 • Vizualizace zákaznické cesty: prezentace výsledků a vizualizace výstupů zákaznické cesty. Přehled online nástrojů pro mapování zákaznické cesty.
 • Celkový pohled: persony, scénáře a zákaznická cesta jako vstupy pro UX design
 • Vyzkoušíme si zapojení vytvořených person do celkové zákaznické cesty včetně definice požadavků pro UX design (90 minut)

Ještě hledáme 11 účastníků.

Návrh produktu s uživateli

Návrh produktu s uživateli – Spolutvorba uživatelského zážitku

Petr Štědrý

Termín víkendového setkání: 15.–17. 9. 2017

Podrobný popis chystáme

Připravujeme

Umí uživatelé používat produkt?

Umí uživatelé používat produkt? – Základy uživatelského testování

Ivana Jíleková

Termín víkendového setkání: 8.–10. 9. 2017

Podrobný popis chystáme

Připravujeme

Jak vybrat nejlepší design?

Jak vybrat nejlepší design? – Analýza zákaznického chování

Ondra Ilinčev a Petr Havlík

Termín víkendového setkání: 6.–8. 10. 2017

Podrobný popis chystáme

Připravujeme

Co získáš

 • 16 hodin aktivit na výukových víkendech
 • 4 hodinové setkání se svým osobním mentorem
 • Přístup do komunity UXWell Klub
 • Certifikát o absolvování programu

Kolik to stojí?

Školné je 18 850 Kč. Ve školném nejsou započítané náklady na dopravu, ubytování a stravu (hlavní jídla v průběhu dne v ceně nejsou, občerstvení v průběhu dne ano). Všechny ceny jsou konečné, včetně DPH.

Máš speciální potřeby? Napiš nebo zavolej. Probereme tvou situaci a najdeme řešení.